Modernizační fond: Získejte dotace na energetický projekt

Termín pro podání žádosti uplynul 1. 2. 2021 ve 12 hodin.

Zájem o žádost prostřednictvím nástroje připraveného v expertní skupině Frank Bold byl obrovský, s jeho pomocí se přihlásilo přes tisíc projektů s celkovým výkonem téměř 1 GW, jsme však teprve na začátku.

Ostrou výzvu do programu RES+ by mělo Ministerstvo životního prostředí vyhlásit do konce března a další předregistrace by měly v dalších letech následovat. Podmínky zatím nejsou zveřejněné.

Fotovoltaika na rodinných a bytových domech

Podle posledních informací instalace fotovoltaiky na rodinných a bytových domech pro vlastní spotřebu nebudou s největší pravděpodobností zahrnuty do způsobilých projektů nejbližší výzvy RES+.

Už nyní je na tento typ projektů ale možné čerpat z programu Nová zelená úsporám, a to až 155 nebo 170 tisíc korun podle regionu. Aktuální program poběží do konce roku 2021, v průběhu roku však bude představen nástupnický na další roky.

Pokud Vás zajímá, jaký FVE systém a jakou dotaci byste mohli z Nové zelené úsporám získat, kontaktujte nás. Zajistíme Vám bezplatné zpracování návrhu projektu včetně vyřízení dotace.

Energetické projekty pro firmy

Lze očekávat, že v nejbližší výzvě RES+ mohou být některé projekty fotovoltaiky na budovách pro vlastní spotřebu o menším výkonu vyřazeny z okruhu způsobilých žadatelů. Takové projekty předkládané firmami by naopak měly být způsobilé pro čerpání v programu OP TAK, jehož finální podmínky budou známy v průběhu roku.

Pokud máte zájem o podrobnější přípravu projektu, neváhejte se nás obrátit. Nabídneme Vám přípravu studie proveditelnosti včetně zpracování povinných náležitostí dotační žádosti, projekce, energetického posudku, administrace celého projektu a další služby.

Energetické projekty pro samosprávy

Podobně jako u firemních projektů lze očekávat, že v nejbližší výzvě RES+ mohou být některé projekty fotovoltaiky na budovách pro vlastní spotřebu o menším výkonu vyřazeny z okruhu způsobilých žadatelů. Takové projekty podávané samosprávami by naopak měly být způsobilé pro čerpání v programu OP ŽP, jehož finální podmínky budou známy v průběhu roku.

Pokud budete mít zájem o podrobnější přípravu projektu, neváhejte nás kontaktovat. Posoudíme možnost využití obnovitelných zdrojů energie v rámci provozu veřejných budov.

Vyhodnotíme data o jejich provozu a navrhneme varianty zefektivnění formou energetického propojení s cílem maximálního využití vlastní vyrobené energie. Dalším krokem může být vyhodnocení potenciálu zapojení veřejnosti v rámci fungování komunitní energetiky.

Agrofotovoltaika a velké energetické projekty

O finálních podmínkách ostré výzvy RES+ Vás budeme informovat. Pokud budete mít zájem o podrobnější přípravu projektu nebo právní konzultace, neváhejte nás kontaktovat.

Připravíme pro Vás analýzu a návrh optimálních parametrů zdroje a způsobu jeho napojení na distribuční a přenosovou soustavu. Zpracujeme také analýzu a návrh možných řešení různých forem akumulace elektrické energie ve vazbě na optimalizaci výnosu. Zajistíme technickou a ve spolupráci s Frank Bold Advokáti také právní přípravu vybudování zdroje a management realizace.

Předregistraci jste nestihli?

Ministerstvo životního prostředí několik dní před uzávěrkou deklarovalo, že pro program RES+ otevře předregistrační výzvy i později. Věříme, že Váš záměr nalezne uplatnění v dalších kolech. Případně by Vaší pozornosti neměl ujít program Nová zelená úsporám nebo chystaný program OP TAK.

Pokud máte zájem o podrobnější přípravu projektu, neváhejte se na nás obrátit.

Podívejte se videozáznam z webináře k Modernizačnímu fondu

Našimi partnery jsou

Česká fotovoltaická asociace Zdravaá města, obce, regiony České republiky

Kontaktujte nás

E-mail: office@frankboldenergy.cz

Telefon: (+420) 545 213 975 (po-pá 8-16:00)

Spolupracujeme s

Frank Bold Advokati Rauchenberg

Frank Bold Energy, s.r.o | Údolní 567/33 602 00 Brno | IČO 08333921